Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania


Camí de tornada


Menú principal



Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania

Benvinguts a l'espai del Departament d'Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania a la web de l'Ajuntament de Blanes.


  1. Qui som?
  2. Organigrama
  3. On som?
  4. Serveis Socials
  5. Igualtat
  6. Acollida
  7. Habitatge
  8. Tràmits
  9. Memòries

NOVETATS



REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES PERSONES GRANS

L'any 1988 el Ple de l'Ajuntament de Blanes va aprovar la constitució del Consell municipal de les persones grans, format per membres de la corporació local, personal de l'àrea d'Acció Social i representants de les diferents associacions i entitats que treballen en l'àmbit de les persones grans del municipi.

És voluntat de l'Ajuntament de Blanes de regular el funcionament d'aquest òrgan i ampliar el nombre d'entitats que el componen. Des de l'àrea d'Acció Social de l'Ajuntament s'ha elaborat un esborrany d'aquest Reglament el qual es vol donar a conèixer a les entitats, associacions i/o empreses públiques o privades que el seu àmbit d'intervenció contempli programes o activitats adreçades a la gent gran.

Per tal de promoure la Participació Ciutadana en la seva redacció es penja aquest document a la web municipal per tal que els interessats puguin fer les aportacions i suggeriments oportuns, fins al dia 8 de març de 2019, al correu electrònic acciosocial@blanes.cat.

Reglament del consell municipal de les persones grans ( Versió pdf )




BORSA D´HABITATGE . Borsa de mediació per al lloguer social . MEMÒRIA 2017

Fullet informatiu Comunitats Religioses presents a Blanes.
(Iniciativa de les Trobades Interreligioses de Blanes 2017)

Podeu trobar la nova informació de la SOL·LICITUD DEL CANVI DE NOM A LA TARGETA SANITÀRIA I CERTIFICAT DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’IGUALTAT al nostre aparat web d´ Igualtat

Fluxos Migratoris a Blanes

SAI BLANES Servei d’Atenció Integral a la diversitat afectiva, sexual i de gènere

Pla local de la dona 2016-2020

Pla d´ actuació contra les agressions sexistes en esdeveniments festius al municipi de Blanes


BASES SUBVENCIONS COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

El passat 17 de setembre de 2018 es va obrir el termini per a la presentació de les sol·licituds per a l'atorgament de subvencions destinades a finançar projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional, de conformitat amb les Bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Blanes en sessió de data 31 de maig de 2018 i publicades al BOP de Girona núm. 114 del dia 13 de juny de 2018, i la convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2018. L'extracte d'aquesta convocatòria el podeu consultar al BOP de Girona núm. 178 de 14 de setembre de 2018.

Aquestes subvencions s'adrecen a projectes de cooperació que transversalment atenguin a:

- la promoció del respecte i l’equitat entre persones, que permetin avançar cap una implementació efectiva de la Declaració Universal dels Drets Humans a partir dels valors de la cultura de la pau
- la promoció de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental del desenvolupament
- la promoció del sentiment de solidaritat i germanor entre els pobles de la terra, especialment aquells que incideixin en persones amb drets vulnerats.

Es prioritzaran aquells projectes que treballen per als drets fonamentals de la vida i el desenvolupament sociocultural de les zones en què s’ubiquen les actuacions, especialment, referides a:

- dret a l’alimentació, l’aigua i la salut
- dret a l’educació
- dret a la participació en la vida social i cultural de la comunitat
- dret a l’habitatge digne i el sanejament


El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 22 d'octubre de 2018.

Bases específiques subvencions projectes cooperació al desenvolupament

Convocatòria i extracte bases subvencions cooperació 2018



SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA BLANES

El Servei de primera acollida és un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes

Podeu consultar el tríptic en 11 idiomes :

Català Castellà Anglès Àrab Rus Xinès Francès Punjabi Amazic Romanès Urdú

Ja podeu consultar el Pla de la dona i igualtat de Blanes 2016-2020


ESTUDI-INFORME ALIMENTACIÓ I CRISI. LA MALNUTRICIÓ INFANTIL

Informació i guia d´ actuació per a les persones afectades per la hipoteca
(Taula local pel dret de a l´ habitatge de Blanes ) 2708 Kb










Data de realització: 12/11/2012 | Data de la darrera actualització: 12/14/2017

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300